Tour de Pologne trwa!

Wczorajszy dzień zakończyliśmy spotkaniem w „Wedzarnia & Grill Reduta Morast” .
Dziękujemy za obecność pani prezydent Annie Mieczkowskiej – Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz pani wiceprezydent Ilonie Grędas- Wójtowicz- naszym aktywnym wolontariuszkom!
Cieszymy się, że w tak dużym gronie ekipy z Wolnego Miejsca – Kołobrzeg mogliśmy spotkać się przy grillowym poczęstunku, porozmawiać, powspominać wspólną organizację wydarzeń świątecznych i… już planować kolejne!
Dziękujemy za organizację koordynatorowi Kamilowi Barwinkowi – radnemu Miasta Kołobrzeg.
Jesteśmy już w dalszej trasie- do zobaczenia dziś z ekipą Wolne Miejsce Elbląg x 777 CREW!

Dodaj komentarz