Tafel Deutschland e.V. – dziękujemy za możliwość poznania Waszej organizacji

Tafel Deutschland e.V. – dziękujemy za możliwość poznania Waszej organizacji, i to w aż w trzech lokalizacjach!

– Mannheim

– Ludwigshafen

– Frankenthal

Cieszymy się, że Tafel i nasze polskie Spichlerze łączy wspólna idea- niemarnowania żywności i pomocy potrzebującym.

Tylko dwa dni w Niemczech – a dużo wiedzy, wzajemnej wymiany informacji; ciężka praca, ale niezwykle perspektywiczna.

Dodaj komentarz