Podziękowania dla Prezydenta Katowic

Serdeczne podziękowania za współorganizację wydarzenia Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 2023 prezes fundacji, Mikołaj Rykowski złożył dziś na ręce Jerzego Woźniaka, zastępcy prezydenta Miasta Katowice. Cieszymy się, że to wyjątkowe świąteczne wydarzenie ponownie odbyło się przy naszym współdziałaniu, a samotni i potrzebujący mieszkańcy miasta mogli w niej uczestniczyć.

Dziękujemy!

Dodaj komentarz