Kołobrzeg jak zawsze przyjął nas wspaniałe!

Dziękujemy za udaną współpracę wszystkim zaangażowanym w organizację Kołobrzeskiej Wigilii dla Samotnych 2023, a szczególnie Annie Mieczkowskiej – Prezydent Miasta Kołobrzeg i koordynatorowi Kamilowi Barwinkowi.

Cieszymy się, że już od tyłu lat współpracujemy przy tym wyjątkowym i wzruszającym wydarzeniu. Brawa dla wszystkich wolontariuszy z oddziału Wolne Miejsce – Kołobrzeg. Jesteście wspaniali i to dzięki Wam ta Wigilia była tak niezwykła.

A już niedługo dzięki Marzenie nastąpi reaktywacja oddziału Wolne Miejsce – Koszalin i Wigilii dla Samotnych w tum właśnie mieście.

Dodaj komentarz