CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne

Dziś rano, na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uczestniczyliśmy w wydarzeniu inaugurującym projekt pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.
W pięknych przestrzeniach Muzeum Śląskiego przybliżono nam założenia projektu i zaprezentowano korzyści związane z odejściem od opieki świadczonej w formie instytucjonalnej na rzecz opieki świadczonej w środowisku- poprzez utworzenie i funkcjonowanie na poziomie lokalnych społeczności Centrów Usług Społecznych.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Pani Dyrektor, Annie Zasadzie-Chorab!

Dodaj komentarz