Śniadanie Wielkanocne Metropolitalne w Katowicach

W tym roku Śniadanie Wielkanocne Metropolitalne w Katowicach odbędzie się w hali Mck.