Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych – spotkania wolontariuszy w Katowicach